Biofeedback

Biofeedback is de verzamelnaam voor alle vormen van (bio)training waarbij door middel van terugkoppeling van de trainingsinspanning (feedback), lichamelijke en mentale functies worden beïnvloed. Neurofeedback is de vorm waarbij hersenfuncties het meest direct worden getraind. In dit centrum wordt het meest met neurofeedback gewerkt, andere biofeedback vormen worden indien nodig ook toegevoegd.

Vormen van biofeedback, die in dit centrum worden uitgevoerd, zijn:

Neurotherapie

Neurotherapie (neurofeedback): training van de hersenfuncties direct uitgevoerd op het hoofd.

HRV

Training van de Hart Ritme Variabiliteit, is indirect ook van invloed op het functioneren van het brein. Er zijn verschillende vormen van HRV-training. In dit centrum wordt gewerkt met de Neurofield HRV, gekoppeld aan andere neurofield toepassingen en met het Heartlive systeem dat is ontwikkeld in Nederland (NCH Hilversum).

Temperatuur training

Training door middel van de huidtemperatuur.

Myofeedback

Training van de spierspannning.

GSR

GSR (Galvanic Skin Response): een vorm van huidreflexfeedback.