Neurofeedback klachten & aandoeningen

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) Traumatic Brain Injury (TBI)

Niet aangeboren hersenletsel, ontstaan door uitwendige trauma's (een val met het hoofd op de grond, kop-staart aanrijdingen, sportletsel, CVA, klap op het hoofd met een zwaar voorwerp etc.) komt steeds vaker voor. Een groot aantal mensen, blijft na de revalidatie periode zitten met meer of minder ernstige restklachten. Recentelijk is in de media veel aandacht geweest over de mogelijke behandeling van deze groep mensen. Daarbij werd vooral verwezen naar centra in de USA, in Ohio en de new York. Dit zijn inderdaad zeer gespecialiseerde grote instellingen, waarbij gewerkt wordt met een team van specialisten. De centrale interventie, die daar wordt uitgevoerd is neurofeedback, veelal met precies hetzelfde systeem (Neuroguide) als waarmee ik hier in Nederland werk. De behandeling in de VS is zeer kostbaar. Dezelfde behandeling (intensive) kan ook hier worden uitgevoerd. Ondersteuning kan ook hier worden gedaan door andere specialisten (coach, psycholoog, voedingsdeskundige). het is jammer, dat nog weinig aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden die ook in Nederland als jaren bestaan.

Dyslexie, dyscalculie, ADD en ADHD

Uit onderzoek, maar ook uit inmiddels behaalde behandelresultaten, blijkt dat neurofeedback uitstekend geschikt is om deze problemen adequaat aan te pakken. Veel onderzoeken laten zien dat het gebruik van bijvoorbeeld Ritalin en Concerta zeer sterk teruggedrongen kan worden. In veel gevallen is dit middel geheel niet meer nodig. (zie ADD, ADHD, autism, learning disability op www.isnr.org/resources/comprehensive-bibliography.cfm).
Neurofeedback training kan een duidelijke verbetering van het aandachts- en concentratieniveau bewerkstelligen. Dit vindt plaats doordat een betere samenwerking tussen de verschillende hersendelen wordt gestimuleerd.

Slaapstoornissen en stress gerelateerde klachten

De verschillende vormen van slaapstoornissen en allerlei stress gerelateerde klachten blijken uitstekend op neurofeedback te reageren. Zowel bij problemen met in slaap komen, licht en onrustig slapen en vaak wakker worden werkt neurofeedback zo goed, dat slaapmiddelen zeer sterk verminderd kunnen worden, dan wel geheel niet meer ingenomen hoeven te worden. Vaak blijkt een serie van algemene basistraining voldoende om het probleem verregaand te verminderen. (zie Post Traumatic Strain, sleep, anxiety, hypertension op www.isnr.org/resources/comprehensive-bibliography.cfm)

Futloosheid, burnout en ME

Ook bij een zeer laag energie niveau, futloosheid, burnout en zelfs bij ME kan neurofeedback training veel betekenen. Afhankelijk van de ernst van het probleem is gebleken dat in enkele weken tot maanden de dagelijkse te verrichten activiteiten duidelijk toenemen en (overdag) minder gerust hoeft te worden. (zie chronic fatigue en fibromyalgia op www.isnr.org/resources/comprehensive-bibliography.cfm)

Mentale problemen

Mentale problemen zoals sterke onzekerheid en faalangst, sterke wisselende gemoedstoestanden, chronische angst, hyperventilatie, fobieŽn en dwangneurosen, boulimia en anorexia vormen een categorie waarbij na een serie basistrainingen via specifieke protocollen adequaat getraind kan worden. Neiging tot depressiviteit en depressie laat zich vaak in een specifieke dysbalans in het EEG zien. Dit biedt de mogelijkheid om ook heel specifiek op deze dysbalans te trainen.(Zie depression, obsessive compulsive, anger, op www.isnr.org/resources/comprehensive-bibliography.cfm)

Posttraumatische stress

Neurofeedback is ook effectief gebleken bij posttraumatische stress; vaak blijkt dat men met andere therapieën op cruciale punten blijft steken. Via neurofeedbacktraining kunnen de blokkades die hierbij op hersenniveau aanwezig zijn bewerkt worden. (zie PTS en braininjury op www.isnr.org/resources/comprehensive-bibliography.cfm)

Chronische pijnklachten

Zeer recent zijn nog weer duidelijke aanwijzingen gevonden dat ook bij chronische pijnklachten, neurofeedback een effectieve behandelmethode kan zijn. Ook chronische hoofdpijnklachten, migraine en de gevolgen van een whiplash reageren goed op de trainingen. (zie pain, headache op www.isnr.org/resources/comprehensive-bibliography.cfm)

Epilepsie

Epilepsie is een van de best gedocumenteerde klachten waar het de behandeling met neurofeedback training betreft. Belangrijk is dat de behandeling in nauwe samenwerking met de behandelende arts plaats vind. Inmiddels is een samenwerkingsverband opgezet met de afdeling neurologie van het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. (zie epilepsy op www.isnr.org/resources/comprehensive-bibliography.cfm)

Allergie, spijsvertering, overgangsklachten, hoge bloeddruk en (andere) hormonale problemen

Verder blijkt dat neurofeedback een sterk regulerend effect heeft op het autonome zenuwstelsel. Dit biedt de mogelijkheid om overgevoeligheidsklachten en allergieŽn, problemen met de spijsvertering, overgangsklachten, hoge bloeddruk en (andere) hormonale problemen te behandelen met neurofeedback training.(zie premenstrual, hypertension op www.isnr.org/resources/comprehensive-bibliography.cfm)

Neurologische aandoeningen

Neurofeedback heeft geen direct effect op neurologische aandoeningen als de ziekte van Parkinson, MS, hersentrauma's en CVA's. Bij niet aangeboren hersenletsel (NAH) ten gevolge van een ongeval , herseninfarct of hersenbloeding, worden steeds betere resultaten geboekt en blijken er ook duidelijke veranderingen in het EEG te ontstaan. Het blijkt mogelijk om de getroffen gebieden te herreguleren en hersenfuncties (coherentie en phase) te verbeteren. Bij chronische, veelal progressieve aandoeningen als MS en Parkinson is er nog geen bewijs dat neurofeedback verbetering kan geven van de aandoening zelf. Wel is mogelijk gebleken een aantal symptomen te verminderen. (zie cerebral palsy, Parkinson, hematoencelography op www.isnr.org/resources/comprehensive-bibliography.cfm).

Wat mag u van neurofeedback verwachten?

Op korte termijn zal het slapen, de aandacht, concentratie en het geheugen beduidend verbeteren. Ook zult u merken dat u helderder kunt denken en alerter bent. In het algemeen zult u minder snel vermoeid zijn en minder snel overprikkeld. Geleidelijk aan zullen stress- en drukte gevoelens verminderen en ontstaat meer rust zowel 'in het hoofd' als in het lichaam.

Op wat langere termijn zal verdere harmonisering van de hersenfuncties plaatsvinden, waardoor de symptomen, die bij de hierboven beschreven klachten horen, afnemen of verdwijnen.

Neurofeedback kan uitstekend gecombineerd worden met andere therapieŽn zoals gedragstherapie, psychotherapie en psycho-kinesiologie. Neurofeedback kan gebruikt worden om sportprestaties verbeteren en is een zeer sterk ondersteunend middel ter verbetering van uw creativiteit, uw meditatievermogen en sportprestaties.(zie creativity, optimal functioning op www.isnr.org/resources/comprehensive-bibliography.cfm)

Zie voor relevant wetenschappelijk onderzoek naar neurofeedback de lijst in Links & artikelen.

>> naar boven