FAQ

Hoeveel trainingen zijn doorgaans nodig?

Dit is afhankelijk van o.a. de combinatie van de klachten en de mate van disbalans die de hersenen vertonen. Gemiddeld kan gezegd worden dat er tussen de 15 en 25 trainingen nodig zijn om een blijvend resultaat te boeken.

Hoe vaak per week moet ik neurofeedback trainen?

Meestal geldt hoe vaker hoe beter. Het minimum is twee maal per week tot een goed resultaat is bereikt. Daarna kan afgebouwd worden naar één maal per week / twee weken. Afbouwen is belangrijk om het resultaat blijvend te maken.

Kunnen de klachten weer terug komen?

Onze ervaring is tot nu toe dat, indien de klachten verdwijnen, deze ook nauwelijks meer terug komen, tenzij er een nieuwe stress situatie ontstaat door een of ander nieuw trauma.

Vergoedt mijn verzekering neurofeedback?

Neem hierover a.u.b. altijd eerst contact op met de praktijk. Vergoeding is mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de individuele polis.

Kan mijn zoon/dochter zijn/haar Ritalin of Concerta minderen of stoppen tijdens of na de training?

Een neurofeedback trainer zal zich nooit mogen bemoeien met de medicatie. Hij/zij kan wel advies geven om dit in overleg met de behandelend arts te regelen. Door vermindering van de klachten komt het voor dat de medicijnen inderdaad verminderd of zelfs gestopt kunnen worden.

Is het nodig mijn medicijnen te stoppen tijdens de neurofeedback training?

Nee, dit is niet nodig. Veel medicijnen (zoals antidepressiva) be´nvloeden wel de hersenactiviteit, maar onze cliënten en patiënten melden dat ze, ondanks het innemen van de medicijnen, toch verbetering voelen optreden van hun klachten en vaak zelfs ontdekken dat hun klacht verdwenen is. Antidepressiva kunnen doorgaans verminderd worden of helemaal gestopt, maar ook hier geldt dat dat altijd in overleg met de eigen behandelend arts moet gebeuren.

Is het resultaat van neurofeedback aan leeftijd gebonden?

Nee, hoewel jonge hersenen in de regel wel sneller leren, dat weten we allemaal zelf maar al te goed. Tot nu toe was op deze praktijk de jongste klant 4 jr. en de oudste 92 jr. Hersenen zijn erg flexibel als het gaat om leren!

Kan ik bij de training van mijn zoontje of dochter blijven?

Dat kan zeker. In de praktijk blijkt dat na een keer of drie kinderen het prima vinden als de ouder even boodschappen gaat doen of wat gaat lezen of werken in de wachtkamer.

Zijn er bijwerkingen mogelijk door deze training?

Uit ervaring is gebleken dat het veranderingsproces tijdens neurofeedback luchtig en soepel verloopt. Echter, heel soms is het mogelijk dat, doordat de hersenen een nieuwe balans opzoeken tijdens de behandelingsperiode, er wat lichte lichamelijke of psychische klachten ontstaan die dan weer snel verdwijnen. Aan te raden is om nooit een training te stoppen, wanneer er zo'n lichamelijk of psychisch ongemak optreedt. Meldt het aan uw trainer. Deze zal concluderen dat er beweging zit in de voortgang van het veranderingsproces. Hij/zij kan dan deze feedback gebruiken om het protocol aan te passen aan uw tempo.

Maakt het uit wie de neurofeedback toepast?

Ja, dat maakt zeker uit. Belangrijk is dat u zich goed informeert waar iemand de opleiding genoten heeft en vooral onderzoekt of deze persoon ingeschreven staat in een overkoepelende organisatie (NFG, RBNG of SRBAG), waarvan u weet dat de kwaliteit van hun opleiding goed gewaarborgd blijft.
Er zijn helaas neurofeedback trainers die met een apparaat werken waar geen E.E.G. mee gemaakt kan worden. Het is dan dus nooit mogelijk een totaal beeld te krijgen van de hersenactiviteit en E.E.G. controle tussendoor is zeer gewenst.
Aangeraden wordt om nooit zelf een apparaat te kopen en zelf aan de slag te gaan, ondanks het feit dat de verkopers van zo'n apparaat u verzekeren dat het geen kwaad kan. Iedere schommeling in hersenactiviteit kan weer een andere disbalans veroorzaken, wat weer andere protocollen vraagt. Neurofeedback vraagt om gedegen, goed opgeleide trainers.

>> naar boven